HUSUSİ ARAÇLAR

ASKAR İSTOÇ

HUSUSİ ARAÇLAR
Gerekli Belgeler: Yeni araç alırken gerekli tüm işlemler genellikle yetkili satıcılar tarafından trafik müşavirlerine yaptırılır ve tüm belgeler alıcıya hazır olarak sunulur. Yeni Araç Kayıt İşlemi İçin Gereken Belgeler: Aracın ilk satışını yapan bayi, yeni araç tescilini trafik müşavirlerine yaptırır ve masrafını müşavirlik fatura ile belgeler. Yeni araç kayıt işlemi için gereken belgelerden sadece nüfus cüzdan fotokopisi ve noterde trafik müşavirleri için hazırlatılan vekaletname satın alan kişi tarafından hazırlanır. 

Bunlara ek olarak gereken belgeler şunlardır: 1- Fatura 2- Teknik Belge 3- Fatura Yetki Belgesi 4- ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) 5- Vergi Numarası 6- Sigorta 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8- Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa vekalet gerekmez) 9- Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeni Araç Kayıt Masrafları: 1- Vergi Dairesi 10,00 YTL 2- Plaka 15,00 YTL 3- Müşavirlik Hizmeti 60,00 YTL 4- Ruhsat 55,00 YTL 5- Şube Masrafı 25,00 YTL 6- Matbu Evrak 5,00 YTL Not: Müşterinin araçta yapmış olduğu ve ruhsata işlenmesi gereken işlemler bu fiyatlar dışındadır. Ayrıca aracın sigortası yoksa: - Hususi Oto için 151,20 YTL - Kamyonet için 246,40 YTL - Minibüs için (9-15 yolcu) 380,80 YTL eklenir. 0 km Araç Alım-Satım Masrafları: * Araç çıplak değeri * Özel Tüketim vergisi - ÖTV * KDV * Motorlu Taşıtlar Vergisi (Bandrol) * Kayıt Tescil Giderleri * Trafik Sigortası Araç Çıplak Değeri Bayi veya ithalatçının belirlediği aracın satış değeridir. Vergi ve masraflar dahil değildir. ÖTV Aracın çıplak değeri üzerinden yasada belirtilen orana göre hesaplanır.